Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken

In Balance 

De oplossingsgerichte aanpak voor

verzuimende werknemers met een goede

herstelprognose

Het is natuurlijk het prettigst voor alle partijen als verzuim voorkomen kan worden. Soms lopen mensen met vage klachten door stress rond zonder dat daar wat aan gedaan wordt. Mensen geven af en toe een signaal af, maar niemand weet eigenlijk wat hij daarmee aan moet. In zo'n geval kan ons programma In Balance worden ingezet. Dit programma bestaat uit vier sessies van 1,5 uur. Tijdens de intake ontstaat er vaak al inzicht in de klachten bij de cliënt, waardoor het proces tot gedragsverandering al ingezet wordt. In het daarop volgende programma wordt het inzicht vergroot en wordt toegewerkt naar nieuwe gedragsstrategieën. Gedurende het proces wordt contact onderhouden met de leidinggevende en/of de P&O-manager en evt. de bedrijfsarts, indien deze bij het proces betrokken is. Vaak weten die niet wat er bij een psycholoog gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat de lijnen kort zijn en dat de werkgever op de hoogte is van de voortgang en van zaken waar met de cliënt mogelijk over gesproken moet worden. Uiteraard hanteren wij hierbij wel onze geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij slechts datgene communiceren waarvoor de cliënt zijn toestemming heeft gegeven. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet@psychologenpraktijkannetbos.nl Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2024

In Balance 

De oplossingsgerichte aanpak

voor verzuimende

werknemers met een goede

herstelprognose

Het is natuurlijk het prettigst voor alle partijen als verzuim voorkomen kan worden. Soms lopen mensen met vage klachten door stress rond zonder dat daar wat aan gedaan wordt. Mensen geven af en toe een signaal af, maar niemand weet eigenlijk wat hij daarmee aan moet. In zo'n geval kan ons programma In Balance worden ingezet. Dit programma bestaat uit vier sessies van 1,5 uur. Tijdens de intake ontstaat er vaak al inzicht in de klachten bij de cliënt, waardoor het proces tot gedragsverandering al ingezet wordt. In het daarop volgende programma wordt het inzicht vergroot en wordt toegewerkt naar nieuwe gedragsstrategieën. Gedurende het proces wordt contact onderhouden met de leidinggevende en/of de P&O-manager en evt. de bedrijfsarts, indien deze bij het proces betrokken is. Vaak weten die niet wat er bij een psycholoog gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat de lijnen kort zijn en dat de werkgever op de hoogte is van de voortgang en van zaken waar met de cliënt mogelijk over gesproken moet worden. Uiteraard hanteren wij hierbij wel onze geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij slechts datgene communiceren waarvoor de cliënt zijn toestemming heeft gegeven. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet@psychologenpraktijkannetbos.nl Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2024
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken